Informació sobre el procediment de preinscripció per a l’ESO.

Davant la situació excepcional en que ens trobem el procediment de preinscripció per a l’ESO es farà de la següent manera:

Procediment estandard (telemàtic).

 • Es farà de forma telemàtica i no presencial del dia 13 al dia 22 de maig de 2020.
 • Caldrà omplir la sol·licitud que es trobarà a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/.
 • Una vegada omplerta caldrà enviar el resguard i la documentació al·legada (escanejada o fotografiada) al mail del centre escollit en primera opció (a8062729@xtec.cat).

Procediment excepcional (presencial). 

 • El centre oferirà atenció a les famílies de 6è que així ho necessitin del dia 19 al 22 de maig del 2020 amb cita prèvia. Podeu trucar al telefon que tenim habilitat per a la preinscripció 93 871 38 66 o en el següent formulari.
 • Per a poder garantir les mesures sanitàries es recomana:
  • Portar mascareta i guants
  • Portar la documentació omplerta i fotocopiada.
  • Portar un boligraf propi.
 • Queda totalment prohibit:
  • Assistir si es tenen síntomes o és forma part del grup de risc.
  • Assistir en grup (més d’una persona).
 • Mesures sanitaries garantides:
  • Neteja i desinfecció diària d’espais.
  • Personal mínim fent atenció presencial.
  • Ús de mampares i epis recomanats pel Departament de Salut i Departament d’Educació.
 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat