Els nostres objectius

  • La formació integral de l’alumnat per tal que siguin bons ciutadans.
  • El foment del treball cooperatiu per tal de refermar l’autonomia i la iniciativa personal, les habilitats socials i les destreses en l’aprenentatge de l’alumnat
  • L’educació cívica basada en els valors definits en el nostre projecte educatiu.
  • El foment de la lectura per potenciar el gust de llegir, l’aprenentatge i la personalitat creativa i crítica de l’alumnat.La priorització de les noves tecnologies com a recurs per assolir els aprenentatges bàsics i la interrelació entre l’alumnat i el professorat.
  • La cooperació educativa amb altres centres tant del nostre àmbit territorial com de fora de Catalunya.
  • L’orientació gradual cap al món laboral i els estudis superiors.
  • L’atenció als diversos ritmes, nivells i estils d’aprenentatge de l’alumnat.
  • La participació en la vida local i comarcal.
  • La promoció de la col·laboració de les famílies i de l’alumnat en el funcionament del centre.
 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat