Beques per alumnat amb necessitats educatives especials. Curs 23-24

S’ha publicat la convocatòria de beques per l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu. Us informem de les dades d’aquesta convocatòria: 

Enllaç a la pàgina: 

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu

Termini solicitud: 

20 de setembre de 2023 

Requisits:

 • No superar la renda límit (que està en funció del nombre de membres de la família. 
 • Tenir informe NESE per un d’aquests motius: 
  • Discapacitat

  • Trastorn Greu de Conducta

  • Trastorn de la comunicació i el llenguatge (perquè l’EAP signi la beca, cal que el trastorn sigui de certa importància).

  • TEA

  • Altes capacitats

A més de la beca que s’ha anat convocant cada any, enguany també hi ha un Subsidi de quantia fixa per a despeses addicionals de caràcter general (400 euros) pels alumnes que acreditin la Necessitat Específica de Suport Educatiu, malgrat superin els llindars econòmics. 

Per accedir a demanar la beca cal una d’aquestes 3 opcions: 

 • Cl@ave

 • Usuari i contrasenya:

  • Usuari: DNI de l’alumne/a

  • Contrasenya: nomcognom (sense majúscules i tot junt)

 • Presentant el PDF imprès a l’institut.

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat