CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL – TIS

INTEGRACIOEl CFGS de Tècnic/a en Integració Social té una durada de 2000 hores lectives organitzades enMÒDULS.

—En el centre educatiu s’imparteixen els  MÒDULS fins un total de 1.687h. lectives  i fora del centre es desenvolupa la formació en centres de treball (FCT), amb una durada de 383 hores.

PERFIL PROFESSIONAL

És competència general d’aquest tècnic

  • Programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d’integració social
  • Valorar la informació obtinguda sobre cada cas.
  • I determinar i aplicar les estratègies i tècniques més adequades per al desenvolupament de la seva autonomia personal i inserció ocupacional.

LES CAPACITATS CLAUS

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d’aquest cicle formatiu.

Són les capacitats associades a conductes observables en l’alumnat, avaluables en els diferents crèdits:

  • —Capacitat de resolució de problemes.
  • —Capacitat d’organització del treball.
  • —Capacitat de responsabilitat en el treball.
  • —Capacitat de treball en equip.
  • —Capacitat d’autonomia.
  • —Capacitat de relació interpersonal.
  • —Capacitat d’iniciativa.

LES SORTIDES

Per tal de complimentar la formació teòrica, a banda de les pràctiques, considerem molt important fer sortides curriculars.

LA DUALITAT EN LA FP

žEs tracta d’una FORMACIÓ PROFESSIONAL organitzada conjuntament entre el CENTRE EDUCATIU i l’EMPRESA mitjançant un conveni de col.laboració, actuant coordinadament en el procés formatiu dels nous professionals.

Una part de la formació teòrica es desenvolupa a l’empresa.

L’alumne té una petita retribució en la seva estada a l’empresa.

MÉS INFO A:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/arees_actuacio/empreses-fpdual/fullet_fp.pdf

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat