Quotes Material i Sortides d’un dia. Curs 20-21

La quota de material inclou el material utilitzat a l’aula (dossiers, fotocòpies, material fungible..) i l’import de les sortides d’un dia.

L’import i les dates que s’han de realitzar els pagaments  per al curs 20-21són:

1r ESO i 1r IFE2n, 3r, 4t d'ESO i 2n, 3r i 4t d'IFE1r i 2n TAPD 1R i 2N TEI 1R i 2N TIS

OPCIÓ 1 – QUOTA ÚNICA MATERIAL i SORTIDES 20-21

concepte/mes JUN’21 SET’21 FEB’22
MATERIAL 185€
ORDINADOR TKS Granollers( 249€)
SORT. NÚRIA (1r ESO)

Circular Núria

Circular alèrgies i intoleràncies

115€
 EXTRAESCOLARS

OPCIÓ 2 – 2 QUOTES DE MATERIAL i SORTIDES

concepte/mes JUN’21 SET’21 FEB’22
MATERIAL OPCIÓ 2 130€ 60
AMPA 25€
ORDINADOR TKS Granollers( 249€)
SORT. NÚRIA (1r ESO) 115€
concepte/mes OCT’21 FEB’22
MATERIAL 185€
AMPA  25€  –
EXTRAESCOLARS
concepte/mes OCT’21 FEB’22
MATERIAL 130€  60€
 –
* Estalvi de 5€ si es fa un sol pagament de 185€

Viatges i altres despeses puntuals a banda.

concepte/mes JUL’21 SET’21
MATERIAL 185€
AMPA 25€
Viatges i altres despeses puntuals a banda.

Normativa preus públics taxes

OPCIÓ 1 –  Fraccionat

concepte/mes JUL’21 SET’21 FEB’22
TAXA 180€ 180€  .
MATERIAL 95€ 95€
AMPA 25

OPCIÓ 2-  Sense fraccionar.

concepte/mes JUL’21 SET’21 FEB’22
TAXA 360€
MATERIAL 185€
AMPA 25€

Viatges i altres despeses puntuals a banda.

Ingrés a compte o TransferènciaDomiciliació

Què hi paguem:

  • Quotes material
  • Viatges i Sortides de més d’un dia
  • Altres puntuals.

On ho paguem:

Per transferència a

ES90 0081 0040 480001349743,  Banc de Sabadell

o

Per caixer extern:

Pagament a tercers i marcant el codi de l’institut Pla Marcell és 713

Plaça d’Anselm Clavé 12 de Cardedeu, indicant el nom de l’alumne/a i com a concepte 1a QUOTA MATERIAL.

Com ho paguem:

Cal indicar Nom i Cognoms de l’alumne i com a concepte:

  • CURS + ETAPA + CONCEPTE + CURS.
    Per exemple: 1R ESO MATERIAL 19-20, 1R ESO SORTIDA NURIA 19-20

Què hi paguem:

( Per ESO es domicilia rebuts, per cicles no es domicilia )

  • Quotes Material
  • Quotes AMPA

Com ho paguem:

Per tal de facilitar els pagaments es poden domiciliar, per a fer-ho ens cal l’autorització us enllacem el full de domiciliació de deute SEPA.

PUBLICDOC-PLAMARCELL-Ordre domiciliacio.pdf

Més informació

Documents resum:

Conctacte:

secretaria@plamarcell.net

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat