Ordinador curs 22-23

El centre ja fa temps (2009) que treballa amb el model 1×1 (un ordinador per alumne). Enguany l’alumnat de 1r (ESO, CICLES i IFE) rebrà un ordinador en préstec propietat del DdE (fins ara aquest ordinador el proporcionava la família) dins del marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya.

Els primers dies de curs, juntament amb els usuaris de mail i moodle, farem el repartiment dels portàtils. La família caldrà que signi el document d’acceptació de préstec.

Les característiques dels ordinadors són les següents.

  • Ordinadors de Lenovo model 300e, tàctils de 11,6”.
  • RAM i disc dur: 4/64 GB,.

Cada dispositiu està relacionat amb un/a alumne/a en concret durant, com a mínim, un curs escolar (setembre-juny). Passat aquest període, es pot fer pròrroga del préstec a l’estiu o recuperar-lo de nou al setembre.

El manteniment d’aquests equipaments es durà a terme com la resta d’equipaments en servei del centre, formant part del seu inventari. Així mateix, cada dispositiu serà gestionat pel centre a partir de la consola Intune de cada centre, de manera que se’n podrà fer la seva traçabilitat i associar-lo als grups als quals pertany l’alumnat.

Pla d’educació digital de Catalunya

El Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023, presentat pel Departament d’Educació en el marc de la XII legislatura, té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies. Amb aquest Pla es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per a l’èxit educatiu i social, al mateix temps que es pretén millorar la competència digital de l’alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educativa.
Els objectius del Pla són:
• Assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l’ensenyament obligatori.
• Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI
• Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin l’aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

Més info a:

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-educacio-digital/

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat