Absències i retards.

El centre fa el seguiment de les absències i retards de l’alumnat per tal de garantir el seguiment i aprofitament del curs i evitar casos d’absentisme i abandonament escolar.

El centre fa control d’assistència a primera hora del matí i a primera de la tarda i comunica les absències telefònicament a la famílies, també es contacta si es detecta al llarg del matí o durant la tarda, alguna incidència en referència a aquest tema.

En els retards reiterats sense justificació la comissió de convivència es posa en contacte amb la família per a un primer avís i la seva reincidència implicara les mesures correctores contemplades a les NOFC.

Si teniu prevista una absència del vostre fill o filla és important avisar a la tutora i a consergeria (consergeria@plamarcell.net) per tal de tenir-ne constància i evitar-ne la trucada.

Justificació d’una absència o retard:

Per tal de justificar les absències i retards als tutors i tutores mitjançant el següent document:

Sortida del centre de l’alumnat menor no acompanyat.

No es deixarà sortir del centre a l’alumnat menor no acompanyat. Excepcionalment, per a que els vostres fills i filles puguin sortir sols,  podeu demanar un model d’autorització a consergeria

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat