Quota material i sortides d’un dia.

La quota de material i sortides d’un dia és una aportació econòmica de 195€ que cobreix dues categories de despeses essencials per al desenvolupament del curs escolar:

  1. Totes les sortides d’un dia: Aquesta part de la quota inclou el cost de totes les excursions i sortides d’un dia que es realitzin durant el curs escolar. Aquestes sortides són activitats educatives complementàries que formen part del pla d’estudis i ajuden a enriquir l’aprenentatge dels alumnes fora de l’aula.
  2. Material fungible utilitzat a l’aula: Aquest component de la quota cobreix el cost dels materials fungibles necessaris per a les activitats quotidianes a l’aula. Aquests materials poden incloure paper, bolígrafs, llapis, colors, cartolines, adhesius i altres subministraments que es consumeixen regularment durant el curs. També tot el material dels tallers, aula maker..

És una aportació que fan tots els alumnes de l’ESO, CICLES FORMATIUS I IFE de l’institut i és la mateixa quantitat per tots els cursos i nivells. 195€.

Val escolar

És una campanya impulsada per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’atorgar un ajut de 60 euros en concepte de material escolar a alumnes de primària i secundària obligatòria de centres educatius sostinguts amb fons públics.

L’ajut de 60 euros es dona per mitjà d’un sistema de vals per comprar material escolar, que es podran bescanviar en els establiments comercials adherits a la campanya o es podran cedir al centre educatiu, per reduir l’aportació de les famílies. Els vals s’enviaran als domicilis dels infants i també es podran descarregar des de la plataforma valescolar.cat.

Modalitat de Pagament

La quota es pot pagar de dues maneres:

  • Pagament íntegre al setembre: Els pares o tutors poden optar per pagar la totalitat de la quota a l’inici del curs escolar.
  • Pagament fraccionat: Aquesta modalitat permet fraccionar el pagament en dues parts, una al setembre i una altra al febrer.

El pagament es realitza a través de la plataforma TPVescola.

Informació Addicional

Per a més informació o aclariments, els pares o tutors poden adreçar-se a la secretaria de l’institut. secretaria@plamarcell.net

Llegir més…Quota material i sortides d’un dia.

BEQUES MENJADOR. Curs 24-25

Us informem que ja està oberta la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs escolar 2024/25 del Consell Comarcal del Vallès Oriental i els complements econòmics que convoca l’Ajuntament de Cardedeu. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 7 de juny.  Com? – Telemàticament, a la seu electrònica de l’Ajuntament: seu.cardedeu.cat, mitjançant instància genèrica i adjuntant la … Llegir més…

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Curs 24-25

S’han publicat els ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports. Modalitats dels ajuts: Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l’espectre autista. Ajuts i subsidi per a programes … Llegir més…

Beques per alumnat amb necessitats educatives especials. Curs 24-25

S’ha publicat la convocatòria de beques per l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu pel curs 24-25. Us informem de les dades d’aquesta convocatòria:  Enllaç a la pàgina:  https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu Termini solicitud:  20 de setembre de 2023  Requisits: No superar la renda límit (que està en funció del nombre de membres de la família.  Tenir informe … Llegir més…

Beques per alumnat amb necessitats educatives especials. Curs 23-24

S’ha publicat la convocatòria de beques per l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu. Us informem de les dades d’aquesta convocatòria:  Enllaç a la pàgina:  https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu Termini solicitud:  20 de setembre de 2023  Requisits: No superar la renda límit (que està en funció del nombre de membres de la família.  Tenir informe NESE per un … Llegir més…

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris. Curs 22-23

S’han publicat les beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2022-2023 cursen ensenyaments postobligatoris. Les quanties que es poden atorgar són les següents: a) Quanties fixes – Quantia fixa lligada a la renda – Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar – Beca bàsica … Llegir més…

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris. Curs 21-22.

S’han publicat les beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2021-2022 cursen ensenyaments postobligatoris. Les quanties que es poden atorgar són les següents: a) Quanties fixes – Quantia fixa lligada a la renda – Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar – Beca bàsica … Llegir més…

BEQUES del MEC (Ministeri d’Educació i Cultura) pels alumnes amb NEE curs 2016/2017.

Pels alumnes amb necessitats educatives especials que compleixin els requisits de les bases de la beca MEC, es podrà començar a sol·licitar a partir de la primera quinzena d’Agost fins el 30 de Setembre. El link per a poder consultar-ho http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones.html BOE-A-2016-6846

OBERTA CONVOCATÒRIA AJUTS EXTRAESCOLARS

L’Ajuntament de Cardedeu ha obert la convocatòria per ajuts extraescolars per al curs vinent. Les sol·licituds es poden presentar a l’Ajuntament a partir del divendres dia 10 de juny i fins el 4 de juliol de 2016 (inclòs). Segons contemplen les bases, és requisit imprescindible per tenir dret a l’ajut estar en seguiment per serveis … Llegir més…

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat