Treball cooperatiu

Assumim les diferències individuals de capacitats i de maduresa i les seves repercussions en el procés d’aprenentatge. Així s’afavoreix la igualtat d’oportunitats, tot mirant de compensar les dificultats o mancances individuals per l’assoliment d’una formació bàsica comuna, estimulant les diverses capacitats de l’alumnat. L’organització dels grups i de l’alumnat es fa en funció d’aquests objectius i del foment de la convivència. Quan és possible, l’organització en petits grups i el treball cooperatiu, permeten participar de la vida democràtica, tot fugint de la competitivitat gratuïta i individualista, i afavoreixen l’aprenentatge. L’ús de les TIC també afavoreix el treball cooperatiu.

Quan parlem de treball cooperatiu ens referim al treball que fem a l’aula organitzant els alumnes en petits grups en els quals cada alumne treballa de forma coordinada amb els altrescompanys per resoldre les tasques encarregades amb les quals generar l’aprenentatge.

En aquesta línia, hem anat consolidant una proposta que va més enllà de l’implementació de determinades dinàmiques: La gestió dels temps i dels espais és fonamenta en l’afavoriment de l’implementació d’estructures de treball cooperatiu. D’aquesta manera:

  • A 1r d’ESO organitzem el matí per franges horàries:
    • A la primera franja (de 8:00 a 9:50) treballem les matèries instrumentals.
    • Durant la segona franja (de 10:10 a 11:50), anomenada espai de projectes, treballem conjuntament Socials Naturals i Tecnologia en projectes comuns i amb treball cooperatiu.
    • I a la tercera franja, franja de tallers, potenciem el treball autònom i personal.
  • A 2n d’ESO facilitem l’encontre de determinades matèries per al desenvolupament de projectes cooperatius transversals. Les franjes establertes a 1r van desapareixent donat que les rutines i dinàmiques cooperatives cada vegades estan més consolidades.
  • A 3r d’ESO els projectes i les col·laboracions entre materies són més diverses i no es limiten a determinades matèries. Destaquem el Projecte de l’Aigua, que tracta temes relacionats amb l’Aigua i que és absolutament transversal. Acabem el projecte amb una sortida de 3 dies a St Pere Pescador, a la desembocadura del Fluvià.
  • A 4t d’ESO. El treball cooperatiu està totalment integrat. Un dels projectes més reeixit i que avala la feina que es fa a 1r, 2n i 3r de l’ESO és el projecte Fem una cooperativa i que gaudeix de l’acompanyament del AraCoop i posa l’enfàsi en l’emprenedoria i l’economia social, sostenible i cooperativa.

 

Deixa un comentari

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat