MATRÍCULA Grau Mitjà i Grau Superior. Curs 20-21.

1.Com s’ha de fer la matrícula?

La matrícula es fa de manera telemàtica seguint aquest enllaç FORMULARI MATRÍCULA (estarà disponible el 1 de setembre).

Documentació necessària:

Us caldrà tenir a mà la següent documentació digitalitzada (a mesura que aneu omplint el formulari l’haureu d’anar penjant):

Documentació que cal adjuntar: 

 • Escanejat de la targeta de la Seguretat Social TIS.
 • Escanejat del llibre de família (full on figuren els pares i el fill que fa la preinscripció) (menors edat).
 • Escanejat del DNI de l’alumne/a.
 • Escanejat del DNI del pare, mare o tutor en al cas de menors d’edat (els estrangers fotocòpia de la tarja de residència on figura el NIE i el passaport).
 • Certificat/s o resguard dels estudis finalitzats que permeten l’accés o certificat prova d’accés.

2.Quan s’ha de formalitzar?

Del 1 al 7 de setembre de 2020. La no formalització del formulari representarà en el termini establert comportarà la renúncia a la plaça.

3.Quin cost té el cicle?

CFGM.

 • Quota sortides d’un dia i material:
  • 185€/any (pagament al realitzar la matrícula)
 • Quota Ampa: 25€/any.

CFGS.

 • Quota sortides d’un dia i material:
  • 185€/any (pagament al realitzar la matrícula)
 • Quota Ampa: 25€/any (opcional)
 • Taxes (preus públics matrícula):
  • Un sol pagament: 360€ (del 1 al 7 de setembre)
  • Pagament fraccionat: 180€ (del 1 al 7 de setembre) + 180€  (del 1 al 9 d’octubre)

Motius d’excempció de pagament de les taxes:

4.Com es fa el pagament?

Podeu fer ingrés al C.C. del centre per transferència o per caixer:

 • Banc de Sabadell – ES90 0081 0040 4800 0134 9743 (Codi caixer extern 713)
  IMPORTANT: Cal indicar clarament: el nom i cognoms de l’alumne/a i el concepte.

5.Quin material cal dur?

Aquí trobeu el llistat de material pel curs 20-21:

A banda cal que dueu un ordinador personal amb autonomia suficient per aguantar tota la jornada sense necessitat de càrrega.

A tot l’alumnat us facilitem l’agenda i la carpeta amb separadors.

A l’alumnat de CFGM TAPD us facilitarem l’equipació bàsica per a la realització de pràctiques (al setembre quan comenci el curs mirarem talles i farem comanda).

6.Inici de curs?

CFGM TAPD

 • Dilluns 14 setembre 2020 -15:00h.

CFGS TEI i TIS

 • Dilluns 21 setembre 2020 -15:00h.
 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat