INFORMACIONS CURS 21-22

Aquí trobeu totes les pàgines amb les informacions més rellevants referents al curs 21-22:

Calendari i horaris:

Material

Families

Pagament quotes, viatges, beques i ajuts.

  • Beques estudis postobligatoris no universitaris i Ajuts a alumnat amb NEE.
  • Pagament quotes sortides i material.
  • Pagament sortides de més d’un dia, viatges i intercanvis.

Cantina

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat