Trets diferencials

Assumim les diferències individuals de capacitats i de maduresa i les seves repercussions en el procés d’aprenentatge. Així s’afavoreix la igualtat d’oportunitats, tot mirant de compensar les dificultats o mancances individuals per l’assoliment d’una formació bàsica comuna, estimulant les diverses capacitats de l’alumnat. L’organització dels grups i de l’alumnat es fa en funció d’aquests objectius i del foment de la convivència. Quan és possible, l’organització en petits grups i el treball cooperatiu, permeten participar de la vida democràtica, tot fugint de la competitivitat gratuïta i individualista, i afavoreixen l’aprenentatge. L’ús de les TIC també afavoreix el treball cooperatiu.

Quan parlem de treball cooperatiu ens referim al treball que fem a l’aula organitzant els alumnes en petits grups en els quals cada alumne treballa de forma coordinada amb els altres companys per resoldre les tasques encarregades amb les quals generar l’aprenentatge.

En aquesta línia, hem anat consolidant una proposta que va més enllà de l’implementació de determinades dinàmiques: La gestió dels temps i dels espais és fonamenta en l’afavoriment de l’implementació d’estructures de treball cooperatiu. D’aquesta manera:

  • A 1r d’ESO organitzem el matí per franges horàries:
    • A la primera franja (de 8:00 a 9:50) treballem les matèries instrumentals.
    • Durant la segona franja (de 10:10 a 11:50), anomenada espai de projectes, treballem conjuntament Socials Naturals i Tecnologia en projectes comuns i amb treball cooperatiu.
    • I a la tercera franja, franja de tallers, potenciem el treball autònom i personal.
  • A 2n d’ESO facilitem l’encontre de determinades matèries per al desenvolupament de projectes cooperatius transversals.
  • A 3r d’ESO i  4t d’ESO. Potenciem els intercanvis, continuem treballant per projectes i els aprenentatges, sempre significatius, es van especialitzant cada vegada més i les competències assolides es manifesten en la maduresa dels productes i projectes que desenvolupa l’alumnat.

 

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat