CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL – TIS

El CFGS de Tècnic/a en Integració Social té una durada de 2000 hores lectives organitzades enMÒDULS.

—En el centre educatiu s’imparteixen els  MÒDULS fins un total de 1.687h. lectives  i fora del centre es desenvolupa la formació en centres de treball (FCT), amb una durada de 383 hores.

tis triptic ppoo cfgs de Institut Pla Marcell

PERFIL PROFESSIONAL

És competència general d’aquest tècnic

  • Programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d’integració social
  • Valorar la informació obtinguda sobre cada cas.
  • I determinar i aplicar les estratègies i tècniques més adequades per al desenvolupament de la seva autonomia personal i inserció ocupacional.

LES CAPACITATS CLAUS

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d’aquest cicle formatiu.

Són les capacitats associades a conductes observables en l’alumnat, avaluables en els diferents crèdits:

  • —Capacitat de resolució de problemes.
  • —Capacitat d’organització del treball.
  • —Capacitat de responsabilitat en el treball.
  • —Capacitat de treball en equip.
  • —Capacitat d’autonomia.
  • —Capacitat de relació interpersonal.
  • —Capacitat d’iniciativa.

LES SORTIDES

Per tal de complimentar la formació teòrica, a banda de les pràctiques, considerem molt important fer sortides curriculars.

LA DUALITAT EN LA FP

žEs tracta d’una FORMACIÓ PROFESSIONAL organitzada conjuntament entre el CENTRE EDUCATIU i l’EMPRESA mitjançant un conveni de col.laboració, actuant coordinadament en el procés formatiu dels nous professionals.

Una part de la formació teòrica es desenvolupa a l’empresa.

L’alumne té una petita retribució en la seva estada a l’empresa.

MÉS INFO A:

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat