Cicles formatius

Actualment el centre ofereix els estudis post-obligatoris de la família de Serveis a la Comunitat, concretament el CFGM de Tècnic/a en atenció de persones en situació de dependència (TAPD), de  CFGS d’Educació infantil (TEI), de CFGS d’Integració Social (TIS) i de CFGS d’Animació Sociocultural i Turistica (TASOCT).

La importància de les capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball.  Aquestes capacitats estan associades a conductes observables en l’alumnat, i que es tindran en compte a l’hora d’avaluar l’alumne/a. Aquestes són:

  • Capacitat de resolució de problemes.
  • Capacitat d’organització del treball.
  • Capacitat de responsabilitat en el treball.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Capacitat d’autonomia.
  • Capacitat de relació interpersonal.
  • Capacitat d’iniciativa.
  • Capacitat d’innovació

Cal tenir en compte que estem formant persones que han de ser capaces de dur a terme una tasca professional concreta en un àmbit que requereix una sensibilitat especial, i per tant, aquestes capacitats han de formar part del perfil personal de cadascú.

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat