Fem que tot rutlli!

Al Pla Marcell pensem que el respecte a les persones i les seves creences, el respecte al medi, el respecte a les diverses llengües i cultures de tots els membres de la comunitat educativa són l’eix vertebrador de la convivència al centre.

Només cal recordar diversos aspectes a tenir en compte:

  1. Assistir a classe, i a totes les activitats, i ser puntual.
  2. Quan l’alumnat menor d’edat ha de sortir del centre, la família ho ha de comunicar i l’han de venir a recollir.
  3. L’institut és de tots i cal respectar tot el material i les instal·lacions. Cal respectar, també, el material i les instal·lacions del Pavelló Municipal on es fan les activitats d’educació física. En tots els casos s’ha de vetllar per mantenir els espais nets i endreçats.
  4. Els telèfons mòbils, reproductors d’àudio, reproductors de vídeo i altres aparells electrònics, han d’estar apagats durant tot l’horari lectiu. Només es podran utilitzar quan l’activitat escolar ho requereixi.
  5. No es pot menjar ni beure a les aules, i als passadissos. Per descomptat, no es pot fumar a les instal·lacions del centre ni als seus accessos.
  6. Durant els minuts que transcorren en el canvi de classe, no és necessari sortir de l’aula. Quan calgui desplaçar-se, cal procurar fer-ho en ordre i en silenci.
  7. Als espais coberts del centre no ens calen gorres ni altres peces de roba que cobreixin el cap. Deixem-les per a l’hora de l’esbarjo al pati.
  8. El pati és un dels llocs de convivència del centre, cal vetllar perquè així sigui.
  9. Recordeu que les activitats d’aprenentatge estan dissenyades pel professorat (o per l’alumnat) per tal que hi participem tots i totes. No podem deixar de fer-les!
 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat