Com treballem

  • L’acció tutorial, amb un pla d’acollida per a l’alumnat novell i el seguiment acadèmic personalitzat.
  • El servei de mediació escolar com a eina d’intervenció en conflictes que afectin la cohesió social de la comunitat educativa.
  • L’atenció individualitzada i en petit grup per atendre els diversos ritmes i estils d’aprenentage, a més de les dinàmiques de treball ccoperatiu en què aquesta atenció és inherent.
  • La integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la programació de les diverses matèries.
  • Els Projectes de Treball Cooperatiu.
  • Un Pla Lector de Centre que recull totes les iniciatives i estratègies que incideixen en la promoció de la lectura.
  • Els projectes d’intercanvis educatius.
  • Participació en els projectes conjunts dins l’incipient Pla d’Entorn de Cardedeu.
  • El Consell de l’alumnat, organisme de participació de l’alumnat.
  • Mecanismes de coordinació amb l’AMPA i d’integració de les famílies als projectes de centre.
 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat