GRAU SUPERIOR TÈCNIC ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA – TASOC

El CFGS d’Animació Sociocultural i Turística suposa 2000 hores lectives, organitzades en crèdits a realitzar en el centre, fins a un total de 1617 hores, i 383 hores de formació a desenvolupar en centres de treball (FCT)

Triptic ppoo cfgs tasoc de Institut Pla Marcell

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d’animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i dels grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.

Àmbit professional i de treball

  • Activitats de serveis social, amb o sense allotjament.
  • Activitats associatives, serveis culturals, altres activitats d’espectacles, qualsevol estructura o organització empresarial que contempli la realització d’activitats d’intervenció comunitària.
  • Treball amb grups, col·lectius, oci i lleure

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat