BASES DEL CONCURS LITERARI – SANT JORDI 2016

literariBASES DEL CONCURS LITERARI

 1. Es poden presentar textos en dues modalitats: vers o prosa. Podran optar als premis de narració els textos que tinguin una extensió no superior als 3 fulls per una sola cara; als de poesia, els poemes o reculls de poemes d’extensió, en conjunt, no superior als 80 versos. En tots els casos, la temàtica i l’estil són a criteri dels participants.
 2. Els textos es presentaran escrits a ordinador, a doble espai i per una sola cara. El tipus de lletra ha de ser Arial o Times New Roman, tamany 12. A la capçalera hi ha de constar el pseudònim i la categoria a la qual s’opta.
 3. 3. S’estableixen les següents categories i premis:

Categoria “A” – Alumnat de 1r i 2n d’ESO
      Premi Eduardo Mendoza a la millor narració curta en llengua catalana o castellana.
       Premi Pere Gimferrer a la millor poesia en llengua catalana o castellana.         
       Premi William Shakespeare a la millor poesia o relat curt (storybird) en llengua anglesa.            
         

Categoria “B” – Alumnat de 3r, 4rt d’ESO      

     Premi Carlos Ruiz Zafón a la millor narració curta en llengua catalana o castellana.

      Premi Isabel-Clara Simó a la millor poesia en llengua catalana o castellana.

      Premi Agatha Christie a la millor poesia o millor relat curt (storybird) en llengua

     anglesa.

 1. 4. Els originals s’han de presentar dins d’un sobre gran. Al sobre hi haurà d’haver:
 • A l’exterior:
  • el pseudònim
  • la categoria
  • i el premi al qual s’opta.
 • A l’interior:
  • el text original i una còpia.
  • un sobre petit, tancat, que contingui:
   • el pseudònim i la categoria escrits a l’exterior
   • el pseudònim i les dades de l’autor al seu interior (nom i cognoms, curs).

 1. El jurat estarà format pel professorat de les àrees de llengua i ciències corresponents.
 1. El terminide presentació dels treballs serà el dimecres 6 d’abril de 2016.
 1. Els premis es lliuraran en els actes de lafesta literària amb motiu de Sant Jordi el dilluns 18 d’abril de 2016 al CECUCA.
 1. Els treballs guardonats i aquells que el jurat consideri oportú seran publicats.
 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat